Tisztelt Látogató!

Irodalom jegyzék

Itt szeretném felsorolni azoknak a könyveknek, cikkeknek a címét, a megjelenés időpontját a kiadóját amelyek kapcsolódnak az oldal tartalmához.

Irodalom jegyzékIrodalom

Katona Imre: A magyar kerámia és porcelán ( képzőművészeti zsebkönyvtár sorozat)
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Bp. 1978, 266 oldal ebből 28 oldal védjegy leírás,

Bordán István: A batizi kőedény-gyár I-II.
Magyar Üveg- és Agyagújság 1902 ápr.1., 15. máj.1

Pap János: Az agyagipar az ezredéves országos kiállításon . Ungvár 1897.

Csányi Károly: A herendi porcelángyár 1839-1920 Műbarát 1921 I évf. 7. sz. 141-142.l.

Újabb adatok a miskolci kőedény és porcelángyár történetéhez.
Herman Ottó Múzeum Évkönyve Miskolc, 1971.

Kéry Bertalan: A pápai keménycserépipar története 1966.
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei .

Kiss Ákos: Barokk fajansz művészet Magyarországon. Holics, és Tata.
Budapest Corvina Kiadó 1966.
A holicsi fajanszok jegyeinek kérdéséhez.
Iparművészeti Múzeum Évkönyve, XIII. 1965.

Kassai Kőedénygyártás. Folia Archeológica, XXI. 1970
A kassai kőedénygyár. Folia Archeológica, XX0. 1969

A regéczi porcelán
Gerevich emlékkönyv, Bp. 1942

A herendi porcelángyár művészi törekvései 1825-1850 között.
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1970. 111-124. l.

Csányi Károly : A magyar kerámia és porcelán története és jegyei Bp. képzőművészeti Alap Kiadó 1954.
Cserkúti Adolf: A Zyolnay-gyár 50 éves. Pécsi Napló 1918. máj. 18.
Divald Károly : A magyar iparművészet története Budapest 1929

Divald Kornél: A regéci Porcelán. Magyar Mérnök és Építészegylet Közlönye 1910.évf. X.sz.

Siklóssy László-Rédey Miklós- Török Kálmán: Holics, Tata, Stomfa, Budapest 1917

A magyar finomkerámia ipar története Bp. 1973

Fazekas ( Mattyasovszky-Zsolnay Tibor ): A Zsolnay gyárról.
Pécs szab. Kir. város Majorossy Imre Múzeumának Értesítője 1941.

Hárs Éva: Zsolnay Vilmos a festő
A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1958. 197-198. l.

Hegedűs Gyuláné Egy herendi művezető emlékezései.
Folia Archeológica 1954. 182. l.

Joób Tamás. 125 éves a Herendi Porcelángyár. Szilikáttechnika, 1965. 12.l.

Kápolnai István: A Budapesti Porcelángyár 75 éve. Építőanyag, 1970. 10. sz. 431-436. l.

A habán kerámia Magyarországon.
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp. 1974. 223 L.

A herendi porcelángyártás előzményei és kezdetei.
Művészettörténeti Értesítő, 1968. 1-2. sz. 85-94 l.

A Vas megyei keramikus hagyományok és a magyarszombatfai kerámiagyár.
Vasi szemle, 1966 4.sz. 573-583.l. 1967. 1.sz. 67-76. l.

S-betűs herendi porcelánok az Iparművészeti és a Bakony Múzeumban.
A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1966.5.sz. 247-255 l.

Nékám Lajosné: A pécsi Zsolnay-gyár első készítményei és jegyei.
Iparművészeti Múzeum Évkönyvei XII. évf. 1970. 125-137.l.


Nikelszky Géza: A Zsolnay-gyár (Pécs) művészete. Pécs 1959. 86 l.

Révhelyi Elemér: A tatai majolika története. Budapest, 1941.

Román János: Sárospataki Kerámia. Bp.

Siklóssy László: Kuny Domokos. Egy budai keramikus a 18.században.
A magyar kerámika történet ( Holics, Tata, Stomfa)
Bp. Szt. György Czéh 1917.


Rúzsás Lajos: A pécsi Zsolnay gyár története
Művelt Nép 1954.

Katona Imre: Az első magyar porcelángyár. Ide kattintva letölthető a könyv


További részletes irodalom jegyzék található Katona Imre A magyar kerámia és porcelán c. könyvében, illetve P. Brestyánszky Ilona: Ismerjük meg a kerámiát c. könyvében. 

Vissza a főoldalra »